MielenAkatemia

Psykofyysistä ohjausta itsetuntemukseen

– kokemuksellista tunteiden kohtaamista

Hyvä itsetuntemus on avain hyvinvointiin. Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, jossa keho ja mieli ovat yhteydessä toisiinsa. Keho vaikuttaa mieleen ja päinvastoin. Psykofyysisessä ohjauksessa työskennellään puhumisen lisäksi kehollisin menetelmin. Tutkimme yhdessä syitä ja etsimme helpotusta psykofyysisiin oireisiisi, turvallisesti ja luottamuksellisesti.

 

Työskentely perustuu psykofyysisen psykoterapian ja eri kehoterapioiden menetelmiin. Työskentelyn perustana on myös läsnäoleva vuorovaikutus, nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemus sekä erilaiset keholliset ja rentouttavat harjoitteet. Työskentelyssä etenemme koko ajan sinun ehdoillasi, sinua ja kokemustasi herkästi kuunnellen.

Päämääränä on, että psykofyysiset oireesi helpottuvat, elämänhallintasi paranee ja että itsetuntemus ja kehotietoisuutesi lisääntyvät. Ohjauksen avulla opit löytämään sisäiset voimavarat käyttöösi. Opit tunnistamaan kehosi reaktioita, vireystiloja, tunteita ja ajatuksia sekä säätelemään niitä. Kun tietoisuutesi lisääntyy, pystyt entistä paremmin tekemään itsenäisiä ja sinun kasvuasi ja tarpeitasi tukevia päätöksiä. 

 

Vastaukset ovat sinussa ja sinulla on voimavarat selviytyä mistä tahansa! Älä jää yksin vaikeassa tilanteessa. Olen tukenasi silloin, kun tarvitset turvallisen polun sinne, minne yksin ei ole voimia löytää. Sinulla on oikeus voida hyvin! Autan ja tuen sinua löytämään turvan itsestäsi elämänhallintasi vahvistamiseksi.

Tutustu palveluihin

Henkistä hyvinvointia ja mielen tasapainoa.

Psykofyysinen yksilöohjaus sopii sinulle, joka haet vastauksia oman elämäsi haasteisiin.

Emme aina ole niin tasapainoisia ja hyvinvoivia, kuin haluaisimme. Meillä on liuta uskomuksia omasta itsestämme ja lapsuudessa syntyneitä pienempiä tai isompia tunnelukkoja, joiden jäljet näkyvät meissä edelleen erilaisina henkisinä tai kehollisina kiputiloina. Olemme lapsuudessamme joutuneet rakentamaan itsellemme suojamuureja joita emme osaa yksi purkaa, vaikka ne eivät enää palvelisikaan tarkoitustaan.

Epämääräinen paha olo tai ahdistus kertoo siitä, että kehossasi on tukahdutettuja tunteita, jotka haluavat saada huomiosi. Ajatukset kiertävät usein samaa rataa, eivätkä johda mihinkään, sillä tunteita ei voi järjen avulla poistaa, ne tulee kokemuksellisesti käsitellä ja kohdata.

Työskentely lähtee sinun tarpeistasi ja tapahtuu sinua ja kokemuksiasi kuunnellen ja kunnioittaen.

Työpajoissa ja ryhmävalmennuksissa keskitymme ja haemme ratkaisuja elämän ongelmiin, haasteisiin ja kipukohtiin, jotta sinä voisit lisätä omaa henkistä hyvinvointiasi.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos kaipaat tukea elämäsi haasteissa. Olet kaiken itsellesi antaman hyvän arvoinen!

Terhi Tillonen

Tukenasi silloin, kun sitä tarvitset.

 

Terhi Tillonen
FM, mentaali- ja rentoutusvalmentaja,
tunnekouluttaja, kehotietoisuusvalmentaja,

itsetuntemuksen ohjaaja,
psykofyysisen psykoterapian perusteet -koulutus,

rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (opinnot meneillään),

ekspressiivisen taideterapian ohjaaja (opinnot meneillään)

MielenAkatemia