Psykofyysinen yksilöohjaus

Haluatko muutosta? Tukea elämäsi haasteisiin?

Psykofyysinen yksilöohjaus perustuu psykofyysisen psykoterapian ja eri kehoterapioiden menetelmiin. Psykofyysinen yksilöohjaus yhdistää vuorovaikutuksen, nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemuksen erilaisten kehollisten ja rentouttavien harjoitteiden avulla.

Sinun ehdoillasi – sinua ja kokemustasi herkästi kuunnellen, huomioiden ja aistien.

MITÄ?

Yksilöohjauksessa työskennellään sekä puhumalla että kehollisen työskentelyn avulla. Tutkimme yhdessä kokemuksiasi, sekä niihin liittyviä tai niistä johtuvia käyttäytymistapojasi, ajatuksiasi, uskomuksiasi ja tunteitasi ja kehollisia tuntemuksiasi, tapaasi olla ja liikkua. Lue lisää

Ohjauksessa käytän psykofyysisen psykoterapian sekä eri kehoterapioiden menetelmiä. Työskentely lähtee sinun tarpeistasi ja tapahtuu sinua herkästi kuunnellen ja kunnioittaen. Etenemme täysin sinun ehdoillasi.

Turvallisessa ja luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa tulet aidosti nähdyksi ja kuulluksi ja opit pienin askelin tunnistamaan omia tunteitasi ja tuntemuksiasi, sekä säätelemään niitä. Tulet tietoiseksi omista tunteista ja tuntemuksistasi sekä vanhoista toimintamalleista. Itsetuntosi ja kehotietoisuutesi lisääntyy ja pystyt entistä paremmin tekemään itsenäisiä ja sinun kasvuasi ja tarpeitasi tukevia päätöksiä. Tietoisuuden lisääntymisen myötä muutos toimintatavoissasi ja suhtautumistavoissasi on mahdollista.

KENELLE?

Yksilöohjaus sopii sinulle, jos haluat jotain muutosta elämääsi tai muuten vain tutustua itseesi paremmin ja jos sinulla on halu työskennellä ongelmallisiksi kokemiesi asioiden parissa. Lue lisää

Yksilöohjauksesta voi olla apua sinulle, jos

– kärsit ahdistuksesta, ihmissuhdeongelmista tai työuupumuksesta
– olet tyytymätön elämääsi
– sinulla on vaikea elämäntilanne, etkä koe selviytyväsi siitä yksin
– haluat tukea riippuvuuksista vapautumiseen
– haluat apua unettomuuteen tai stressinhallintaan
– kehosi oireilee epämääräisesti, vaikka et ole sairas
– mikään ei enää tunnu miltään

Huomaa, että tämä ohjaus ei ole laillistettua terapiaa, vaikka moni sen terapeuttisena kokeekin. Jos sinulla on jokin psyykkinen sairaus tai jos koet tarvitsevasi terapiaa, ota yhteyttä mielenterveystyön ammattilaisiin. Jos olet jo terapiassa, tämä työskentely täydentää hyvin keskusteluterapiaa, mutta tarkista ensin terapeutiltasi, onko psykofyysinen menetelmä sinulle sopiva.

MITEN?

Tapaamisten aluksi keskustelemme siitä, mikä asia tällä hetkellä on sinulle ajankohtainen tai mitä asiaa haluat tällä kertaa lähteä tutkimaan. Jos mieleen ei juuri silloin nouse mitään erityistä seikkaa, voimme lähestyä asiaa myös kehon tuntemusten kautta. Lue lisää

Ohjaan sinua kuuntelemaan omaa kehoasi ja sieltä nousevia tunnetiloja ja ajatuksia turvallisesti ja hyväksyvästi. Olen tukenasi koko prosessin ajan ja autan sinua löytämään vastaukset itsestäsi. Luomme yhdessä sinulle turvallisen tilan tutkia omaa sisintäsi ja asioita, joita sieltä nousee.

Tarkoituksena on sinun itsetuntemuksesi lisääntyminen, sinun voimaantuminen ja itsetuntosi lisääntyminen.

Oman kehoyhteyden rakentaminen ei tapahdu hetkessä ja usein tapaamisia halutaan jatkaa muutaman vuodenkin. Sinun ei kuitenkaan tarvitse sitoutua mihinkään aikaan, tapaamiset lähtevät aina sinun tarpeistasi ja toiveistasi käsin. Aluksi käyntejä on yleensä hyvä sopia 1–2 viikossa.

Hinta: 75 min/95€ (sis. alv. 24%)

MielenAkatemia